Daniell, John Frederic

Daniell, John Frederic, britanski kemičar i fizičar (London, 12. III. 1790 – London, 13. III. 1845). Prvi profesor kemije na King’s Collegeu u Londonu. Najpoznatiji je po izumu nove vrste električnoga članka (1836) koji je po njemu nazvan Daniellov članak. Dugo se upotrebljavao kao stalni izvor električne struje u telegrafiji. Izumio je i jednu vrstu higrometra (1820) te plamenik za izgaranje plinova s pomoću čistoga kisika.