Danilo

Danilo, crnogorski vladika (Njeguši, oko 1670 – Podmajinski manastir, I. 1735). Prvi vladika (od 1697) iz obitelji Petrović. Na ruskoj strani ratovao protiv Turaka (od 1711); potisnut prilikom pohoda Numan-paše Ćuprilića (1714); povlači se na mletačko područje te odlazi u Rusiju po pomoć. Djelovao na povezivanju zavađenih crnogorskih plemena; uspostavio tijesne veze s ruskim carem Petrom Velikim. Nesmiljenim mjerama dao pogubiti pripadnike crnogorskih plemena koji su prešli na islam (pokolj poturica). Opjevan u spjevu Gorski vijenac Petra Petrovića Njegoša.