Daubigny, Charles François

Charles François Daubigny Brana u Optevozu, Pariz, Louvre
Daubigny, Charles François, franc. slikar i grafičar (Pariz, 15. II. 1817 – Pariz, 19. II. 1878). Slikanje učio kod → Paula Delarochea; blizak barbizoncima i → Camilleu Corotu; uz njih u francusko slikarstvo uveo nov pristup krajoliku (bez dramatike herojskoga krajolika rađenog u atelijeru) čime je navijestio pojavu impresionizma. Slika realističke, lirski pitome dijelove prirode u harmoniji boje i svjetlosti (Žetva).