David, Ferdinand

David, Ferdinand, njemački violinist i skladatelj (Hamburg, 20. I. 1810 – kraj Klostersa, Švicarska, 19. VII. 1873). Nastupati počeo s 15 godina, od 1826. do 1829. u Berlinu (kazališni orkestar), 1835. u Leipzigu (koncertni majstor Gewandhausa, od 1843. profesor Konzervatorija). Koncertirao izvan Njemačke, prvi izveo Mendelssohnov violinski koncert (pisan za njega). Uvršten među najveće violinske virtuoze svojega vremena, obrazovao više istaknutih violinista. Napisao 5 koncerata za violinu, po jedan concertino za violinu, za trombon, za fagot te za violu, više komornih djela i popijevke, danas sve uglavnom zaboravljene. U uporabi su neka instruktivna djela (Die hohe Schule des Violinspiels; obradbe djela Johanna Sebastiana Bacha).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: