Davis, Angela Yvonne

Davis, Angela Yvonne, afroamerička filozofkinja i političarka (Birmingham, Alabama, 26. I. 1944). Diplomirala na Sorboni, doktorirala u Frankfurtu. Asistentica → Herberta Marcusea na Sveučilištu u Los Angelesu. Aktivistica crnačkoga pokreta za ljudska prava, kao članica Komunističke partije SAD-a otpuštena s posla 1969. Zatočena 1970–72. pod krivom optužbom za sudioništvo u umorstvu; oslobođena optužbe. Predsjednica Nacionalnoga saveza protiv rasističkog i političkog nasilja. Od 1980. profesorica na sveučilištima u San Franciscu i Santa Cruzu. Djela: Žene, rasa i klasa (1983), Autobiografija (1988), Žene, kultura i politika (1990).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: