Debye, Peter Joseph Wilhelm

Peter Joseph Wilhelm Debye
Debye, Peter Joseph Wilhelm, niz.-amer. fizičar i kemičar (Maastricht, 24. III. 1884 – Ithaca, New York, 2. XI. 1966). Prof. u Nizozemskoj, Švicarskoj, Njemačkoj i SAD-u. Jedan od pionira rendgenske kristalografije. Istraživao specifičnu toplinu tvari, dipolni moment molekula, el. vodljivost elektrolita, ogib elektromagn. valova na tvari. Postavio teoriju međudjelovanja iona u elektrolitima (s E. Hückelom, 1923) – Debye-Hückelova teorija. Proučavao kristalnu strukturu praškastih tvari s pomoću rendgenskih zraka (Debye–Scherrerova metoda). Debyejeva temperatura važan je pojam pri razmatranju energije kristalne rešetke. Nobelova nagrada za kemiju (1936).