Dedal

Dedal, Antonio Canova Dedal i Ikar
Dedal (grčki: Daídalos; latinski: Daedalus), u grčkoj mitologiji, izumitelj, graditelj i kipar, sin atenskog umjetnika Eupalama. Ubio svojeg nećaka Talosa, jer je kao izumitelj bio bolji od njega, ali su mu bogovi pomogli da sa sinom Ikarom pobjegne na Kretu kralju Minosu. Za njega je Dedal sagradio labirint, gdje je trebala živjeti neman Minotaur. Kako bi sačuvao tajnu, Minos je Dedalu zabranio odlazak s Krete, ali se ovaj odlučio vratiti u Atenu. Od ptičjeg perja izradio je dva para krila, slijepivši pojedina pera voskom. Ikar se previše približio Suncu, vosak se rastopio pa je poginuo. Dedal je dospio na Siciliju kralju Kokalu. Tu ga je dostigao Minos, ali su ga ubile Kokalove kćeri. Antički pisci pripisuju mu razne sprave i oruđa koja je izumio.