Delacroix, Eugène

Eugène Delacroix Alžirke u haremu, Pariz, Louvre
Delacroix, Eugène, francuski slikar i grafičar (Charenton-Saint-Maurice, 26. IV. 1798 – Pariz, 13. VIII. 1863). Jedan od glavnih predstavnika francuskoga romantičnog slikarstva, izrazit orijentalist; pod utjecajem → Petera Paula Rubensa i → Théodorea Géricaulta, te engleskih slikara krajolika. Usvaja njihovo iskustvo slikanja svjetlosti te nastaje velika kompozicija Sardanapolova smrt. U vrijeme Srpanjske revolucije 1830. u domoljubnom zanosu naslikao čuvenu sliku Sloboda predvodi narod. Presudno za njegovu umjetničku inspiraciju bilo je putovanje Španjolskom i po Maroku; boravak u kraju egzotičnih nošnja, krajolika, flore i faune fiksirat će na brojnim platnima u više inačica, neobično bogata ekspresivna kolorita (Alžirke u haremu; Borba konja u staji). Velikim fresko kompozicijama povijesnih, mitoloških i alegorijskih tema oslikao brojne zidove i stropove javnih i privatnih rezidencija u Parizu i Versaillesu. U odabiru tema, tehnika vrlo raznolik – ulje, akvarel i dr.; neobično dobar crtač. Radio u bakropisu i akvatinti ilustracije za djela svjetske književnosti (Shakespeareov Hamlet; Goetheov Faust).