Demeter, Dimitrija

Dimitrija Demeter
Demeter, Dimitrija, hrvatski književnik (Zagreb, 21. VII. 1811 – Zagreb, 24. VI. 1872). Potomak grčke trgovačke obitelji. Studirao filozofiju u Grazu, a medicinu u Beču i Padovi, gdje je i doktorirao. Prve književne radove napisao na novogrčkom, da bi se, nakon povratka u Zagreb, oduševio ilirskim pokretom i napustio liječničku službu. Pisao drame, pjesme, pripovijetke, feljtone, književne i kazališne kritike, a njegov kazališni rad snažno je utjecao na razvoj kazališne kulture u Hrvatskoj. Vrlo su poznate njegove povijesne drame (Teuta, 1844), nastale pod romantičarskim utjecajem, a u kojima se povijesna tematika javlja kao pozadina na kojoj se iskazuju snažni domoljubni osjećaji, kao i odnos prema aktualnim zbivanjima. Važno mjesto zauzima i poema Grobničko polje (1842), u kojoj opisuje borbu Hrvata i Tatara 1242. → Vatroslav Lisinski uglazbio je jedan njezin ulomak (Pjesma Hrvata) i ta je budnica (Prosto zrakom ptica leti) bila iznimno popularna u razdoblju ilirizma. Demeter je autor libreta za prve hrvatske opere Ljubav i zloba te Porin, koje je skladao Vatroslav Lisinski. Uređivao je časopise Iskra, Südslavische Zeitung, Danica, Narodne novine i Hrvatski sokol. Za potrebe kazališta preveo oko pedesetak tekstova. Na njegov poticaj Hrvatski sabor utemeljuje stalno kazalište, u kojem je voditelj, dramaturg i umjetnički ravnatelj. Jedan od vodećih hrvatskih pisaca i kulturnih djelatnika XIX. stoljeća.