Derenčin, Marijan

Marijan Derenčin
Derenčin, Marijan, hrvatski književnik i političar (Rijeka, 24. XI. 1836 – Zagreb, 8. II. 1908). Jedna od vodećih ličnosti Narodne stranke, koju napušta 1880. pridruživši se Neodvisnoj narodnoj stranci. Protivio se južnoslavenskoj ideji kao i zahtjevu za samostalnom državom, zagovarajući ograničenu samostalnost Hrvatske u okviru monarhije. Napisao nekoliko dramskih tekstova, nerijetko satira na aktualno političko stanje (Loubet u Alžiru; Slijepčeva žena; Primadona; Tri braka; Ladanjska opozicija; Ministerijalni savjetnik). Pisao i politološka djela, a najznačajnije je Evolucija političkih ideja (1902).