Derkos, Ivan

Ivan Derkos Genij domovine, Zagreb, 1832.
Derkos, Ivan, hrvatski književnik i kulturni djelatnik (Vukmanić, kraj Karlovca, 1808 – Zagreb, 1834). Pripadao uskom krugu hrvatskih preporoditelja i blisko surađivao s → Ljudevitom Gajom, → Pavlom Štoosom i → Franom Kurelcom. U raspravi Genij domovine… (1832) zalaže se za uvođenje jedinstvenog hrvatskog jezika, u kojem bi se spajala sva tri narječja. Istraživao hrvatsku državnopravnu tradiciju i dokazivao da je Hrvatska sačuvala državnu individualnost u savezu s Ugarskom pa je zastupao ideju o formiranju moderne hrvatske građanske države.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: