desant

desant iskrcavanje u Normandiji VI. 1944.
desant (francuski), prebacivanje vojnih snaga pomorskim, riječnim ili zračnim prijevoznim sredstvima i njihovo iskrcavanje ili spuštanje na prostoru koji je u vlasti neprijatelja, radi daljnjeg osvajanja. Može biti i kombinirani. Prema namjeni: strategijski, operacijski, diverzijski i taktički. Pomorski desanti poznati su još iz stare povijesti: desant Rimljana u punskim ratovima u sjevernoj Africi (←203–←202. i ←146); desant Cezara u Britaniji (←55. i ←54) i dr. Razvojem tehnike i taktike u II. svjetskom ratu desanti su primjenjivani u najvećim razmjerima. Pomorske i zračne desante izvodile su zaraćene strane u ratu (Norveška 1940, Kreta 1941, Sicilija 1943, Normandija 1944). U suvremenim uvjetima još je veća mogućnost primjene desanta.