deskriptivna ili nacrtna geometrija

deskriptivna ili nacrtna geometrija, grana geometrije u kojoj se prostorni objekti prikazuju geometrijskim konstrukcijama u ravnini s pomoću projekcije. Postoje dvije osnovne vrste projekcije: centralna ili perspektivna projekcija (zrake projiciranja izlaze iz iste točke – središta projiciranja) i paralelna projekcija (zrake projiciranja međusobno su usporedne). Ovisno o tome jesu li zrake kod paralelne projekcije okomite ili kose na ravninu, razlikuju se ortogonalna i kosa projekcija. Ortogonalnom projekcijom na trima međusobno okomitim ravninama dobivaju se tlocrt, nacrt i bokocrt objekta. Ta se metoda vrlo često koristi u tehnici. Posebna vrsta ortogonalne projekcije jest tzv. kotirana projekcija. Deskriptivna geometrija se razvila s potrebama građevinarstva i tehnike, ali se ideje o njoj nalaze u starih naroda (Egipćani, Rimljani). Vitruvije (←I. stoljeće) prvi raspravlja o deskriptivnoj geometriji, a znanstvenu osnovu daje joj → Gaspard Monge (1798).