Deutsch, Otto Erich

Deutsch, Otto Erich, austrijski muzikolog (Beč, 5. IX. 1883 – Beč, 23. XI. 1967). Djelovao u Beču (kritičar, asistent na Sveučilištu, 1926–35. bibliotekar, 1928. dobio naslov profesora), 1939. emigrirao u Englesku, boravio u Cambridgeu, od 1953. opet u Beču. Istraživao bečke klasičare, posebno → Schuberta (danas se Schubertova djela navode prema njegovu katalogu). Spisi: Schubert, tematski katalog njegovih djela u kronološkom slijedu (1978), F. Schubert (1954), W. A. Mozart: Pisma i crteži (4 sveska, 1962–63).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: