Devinski grofovi

Devinski grofovi, plemićka obitelj, vjerojatno furlanskog podrijetla. Sredinom XII. stoljeća upravljaju posjedima akvilejskih patrijarha na Krasu (Devin, Prem, Senožeče), krajem XIII. stoljeća stječu posjede između Brseča i Rijeke, 1324. gospodari su Barbana, a 1325. Kožljaka. Od 1366. Vazali Habsburgovaca. Najistaknutiji odvjetak Hugo VIII. priključuje obiteljskim posjedima Gotnik, Boljun i Mošćenice; 1380. stječe u zalog Pazinsku knežiju kao njezin kapetan. Godine 1381. prima investituru svih posjeda Porečke biskupije. Smrću Huga IX. (1399) izumiru u muškoj lozi; njihove posjede 1406. nasljeđuje obitelj Walsee.