Dewar, James

James Dewar
Dewar, James, škotski kemičar i fizičar (Kincardine-on-Forth, 20. IX. 1842 – London, 27. III. 1923). Profesor u Cambridgeu i Londonu. Našao strukturnu formulu benzena (1867). Bavio se spektralnom analizom, mjerenjem visokih temperatura i specijalnih toplinskih kapaciteta, vakuumskom tehnikom, fizikom niskih temperatura i dr. Prvi dobio tekući vodik (1898) i vodik u čvrstom stanju (1899). Izumio vakuumsku (Dewarovu) bocu s dvostrukim stijenkama u kojima je zrakoprazni prostor, komercijalno prilagođenu u termos bocu.