Dewey, John

John Dewey
Dewey, John, američki filozof, psiholog i pedagog (Burlington, Vermont, 20. X. 1859 – New York, 1. VI. 1952). Predstavlja noviju građansku filozofiju u SAD-u. Priklanja se idealizmu novokantovskoga smjera, a poslije zauzima prirodoznanstveno-materijalističko stajalište. U psihologiji zastupa biheviorizam, a u spoznajnoj teoriji pragmatizam. Pragmatizmu je dao oblik teorije instrumentalizma, prema kojemu spoznaja izvire iz materijalnog iskustva i ima vrijednost samo kao sredstvo za postizanje praktičnih životnih ciljeva. Smatra da filozofija ima pedagošku zadaću, s ciljem stvaranja boljega čovjeka i pravednijega društvenog poretka. Glavna djela: Škola i društvo (1899), Demokracija i društvo (1916), Ljudska narav i ponašanje (1922), Traganje za izvjesnošću (1929), Logika, teorija istraživanja (1938).