Diouf, Abdou

Diouf, Abdou, senegalski političar i državnik (Louga, 7. IX. 1935). Diplomirao pravo na Sorboni. Član Progresivne unije Senegala (UPS; 1976. preimenovane u Socijalističku partiju – PS) → Léopolda Sédara Senghora od 1960. Pokrajinski guverner 1962–64, glavni tajnik UPS-a/PS-a 1973–81. Predsjednik republike od 1981. Potvrđen na predsjedničkim izborima 1983, 1988. i 1993. Predsjednik Organizacije afričkoga jedinstva 1985–86. i 1992–93, pridonio njezinoj revitalizaciji. Izgubio predsjedničke izbore 2000. i mirno predao dužnost svojem dugogodišnjem suparniku Abdoulayeu Wadeu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: