Diversis, Filip de

Diversis, Filip de (De Diversis de Quartigianis, Philippus), dubrovački humanist i pedagog (druga polovica XIV. stoljeća – nakon 1452). Rektor gramatičke škole u Dubrovniku (1434–44). Opisao život Dubrovnika svojega vremena, njegove zgrade, običaje, zanimanja stanovništva i na taj način dao prvi detaljan prikaz toga grada i života njegovih ljudi Situs aedificiorum, politiae et laudabilium consuetudinum inclytae civitatis Ragusii ad ipsius senatum descriptio, 1440, objavljeno 1882). Propagirao humanizam i reformirao školstvo u Dubrovniku.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: