Dix, Otto

Otto Dix Portret novinarke Sylvije von Harden, Musée National d’Art Moderne, Pariz
Dix, Otto, njemački slikar i grafičar (Untermhaus, danas dio Gere, 2. XII. 1891 – Singen, kraj Konstanza, 25. VII. 1969). Školovao se u Dresdenu i Düsseldorfu, gdje je predavao na Akademiji; jedna od glavnih ličnosti pokreta → nove stvarnosti (Neue Sachlichkeit). Kao slikar socijalnoga realizma svaki detalj bilježi i fiksira preciznošću fotografije u scenama iz građanskoga života, prizorima iz polusvijeta noćnih lokala (Umjetnikovi roditelji; Prodavač žigica; Autoportret u noćnome klubu). Njegov grafički opus blizak je kritičko-satiričkom načinu → Georgea Grosza i → Henrija Toulouse-Lautreca (mape Rat; Cirkus i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: