Dizdar, Mak (Mehmedalija)

Mak Dizdar
Dizdar, Mak (Mehmedalija), bosanski i hrvatski pjesnik (Stolac, 17. X. 1917 – Sarajevo, 14. VII. 1971). Uređivao list Oslobođenje (1948–51), izdanja izdavačkog poduzeća Narodna prosvjeta (1951–59) i časopis Život (1964–71). Prije rata objavio zbirku Vidopoljska noć (1936) pod utjecajem ekspresionizma, a većim je dijelom prožeta socijalnom motivikom. Kasnijim zbirkama (Plivačica, 1954; Povratak, 1958; Okrutnost kruga, 1961; Koljena za Madonu, 1963) dominira tematiziranje ljubavi prema ženi i opis erotskoga doživljaja i strasti kao univerzalnoga principa, a javljaju se i meditativni stihovi okrenuti pitanju čovjekova postojanja. To će pripremiti put jednom od najboljih pjesničkih djela bosanske i hrvatske književnosti zbirci Kameni spavač (1966) u kojoj pjesnik egzistencijalnu problematiku suvremenoga čovjeka spaja s vlastitim istraživanjima bosanske bogumilske tradicije, pri čem natpisi na stećcima u Dizdarevoj lirici služe kao temelj složenom pjesničkom izrazu obilježenom izrazitim modernim senzibilitetom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: