Dmowski, Roman

Dmowski, Roman, poljski političar (Kamionek, 9. VIII. 1864 – Drozdovo, 2. I. 1939). Član Poljske lige od 1890, urednik časopisa Općepoljski pregled 1895–1905, suosnivač neoslavističkog pokreta 1908. Čelnik Poljskog narodnog odbora u Parizu 1917–18, potpisnik Versajskog mirovnog ugovora 1919, ministar vanjskih poslova Poljske 1923, osnivač profašističke skupine Tabor velike Poljske (1926). Djela: Nijemci, Rusija i poljsko pitanje; Nazadak konzervativne misli u Poljskoj; Poljska politika i obnova države; Poslijeratni svijet i Poljska; Prevrat.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: