Oita

Oita, prefektura na SI otoka Kyűshűa, Japan, na obali unutarnjeg mora i prolaza Bungo; 6338 km2, 1 215 400 st. Gl. grad Oita, veći gradovi Beppu, Nakatsu, Hita, Saiki, Usa. Težište naseljenosti i gosp. razvoja u malim obalnim nizinama; unutrašnjost planinska. Većina stanovništva bavi se ratarstvom i stočarstvom; komercijalno se uzgajaju duhan i agrumi. U unutrašnjosti šumarstvo. U obalnim gradovima industrija (tekst., kovinska, kem., cementna, rafinerije nafte). Na obali zaljeva Beppu nalazi se istoimeni grad, jedno od najpoznatijih termalnih lječilišta u Japanu.