Dölger, Franz

Dölger, Franz, njemački bizantolog (Kleinwallstadt, 4. X. 1891 – München, 5. XI. 1968), Sveučilišni profesor u Münchenu (od 1931), objavljivao radove iz prošlosti Bizanta, kroz koje je doticao i povijest naših krajeva. Djela: Regesta carskih isprava Istočnorimskoga carstva od 545–1453 (3 sveska, 1924–32), Bizantska diplomatika (1956) i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: