Dollfuss, Engelbert

Dollfuss, Engelbert, austrijski političar (Texing, 4. X. 1892 – Beč, 25. VII. 1934). Vodeći član Kršćansko-socijalne stranke, ministar poljoprivrede 1931–32, kancelar i ministar vanjskih poslova 1932–34. Nakon raspuštanja parlamenta izvanrednom uredbom uveo autoritarni ustav 1934. i s pomoću Domovinske fronte pokušao ostvariti ideju kršćansko-staleške države (austrijsku varijantu fašizma). Oslonio se na Mussolinija i njegovu pomoć; ubijen tijekom neuspjela nacističkog puča 1934.