Dominik, sv.

sv. Dominik, Benozzo Gozzoli Sveti Dominik oživljava Napoleona Orsinija koji je pao s konja, Milano, Pinacoteca di Brera
Dominik, sv. (Domingo de Guzmán), osnivač dominikanskoga reda (Caleruega, Kastilja, 1170 – Bologna, 6. VIII. 1221). Kao kanonik u Osmi prati 1203. mjesnoga biskupa Diega na misiji kada upozna → albigenze u Languedocu u južnoj Francuskoj. Na drugome putovanju 1206. posjete papu → Inocenta III. u Rimu koji ih pošalje propovijedati albigenzima; tada Dominik formira u Prouilleu grupu obraćenih žena. Zatim u Rimu predstavlja plan za novi crkveni red (→ dominikanci). Prilagođava pravilo sv. Augustina, glavna mu je zadaća propovijedanje i solidna teološka izobrazba; red je potvrđen 1216. Vraća se 1217. u Toulouse, gdje organizira početke reda, osniva samostane uz sveučilišta u Parizu i Bologni; putuje od Rima do Španjolske, vodi prve kapitule reda 1220–21. u Bologni. Proglašen svetim već 1234.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: