Dončević, Ivan

Dončević, Ivan, hrvatski književnik (Trnava, kraj Garešnice, 8. XI. 1909 – Zagreb, 14. III. 1982).  Studirao agronomiju. U 1930-ima javlja se pripovijetkom Ljudi iz Šušnjare (1933) i romanima Horvatova kći (1935), Propast (1936) te Biser i svinje (1938) u kojima realistički opisuje stanje u hrvatskoj provinciji, psihološki pronicavo slikajući njezine ljude. Za II. svjetskog rata u partizanima. Zatim je glavni tajnik Matice hrvatske (1945–46), urednik časopisa Republika (1949–72) i direktor izdavačkoga poduzeća Zora (1950–73). Ratna tematika prevladava u zbirci novela Bezimeni (1945) i Pismo majci u Zagorje (1947). Poslije se vraća literarnoj analizi provincijskoga života i mentaliteta (Mirotvorci, 1956; Krvoproliće kod Krapine, 1968). Pisao i pjesme (Haganjske priče; ciklus pjesama Klonuće), autor drame Kazna.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: