Donner, Georg Raphael

Georg Raphael Donner Anđeo, Budimpešta, Mađarska nacionalna galerija
Donner, Georg Raphael, austrijski kipar i medaljer (Essling, danas dio Beča, 24. V. 1693 – Beč, 15. II. 1741). Najprije djelovao pod utjecajem različitih škola, potom pročistio stil. U početku radio meko oblikovanu poetičnu baroknu skulpturu. Djelovao u Beču, Salzburgu i Bratislavi. Izradio skulpture za dvorac Mirabell u Salzburgu, nadgrobne spomenike i konjanički spomenik sv. Martina u Bratislavi. Postao čuven po fontanama u Beču (Austrijski zdenac; Andromedin zdenac). Figuralna kompozicija Pietà za prvostolnicu u Gurku (Koruška) najzrelije je djelo s oznakama kasnoga baroka i ranoga klasicizma. I njegov mlađi brat Matthäus (1704–1756) bio je kipar i medaljer.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: