ultrabazične stijene

ultrabazične stijene, magmatske stijene koje sadrže manje od 45 težinskih postotaka SiO2. U mineralni sastav ulaze olivini i pirokseni; ne sadrže kvarc i feldspate.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: