Doppler, Christian Johann

Christian Johann Doppler
Doppler, Christian Johann, austrijski fizičar i matematičar (Salzburg, 29. XI. 1803 – Venecija, 17. III. 1853). Predavao u Pragu, Chemnitzu i Beču, gdje je bio ravnatelj Instituta za fiziku. Bavio se analitičkom geometrijom, akustikom, optikom, elektricitetom i astronomijom. Proučavao boju dvostrukih zvijezda, promjere i udaljenosti zvijezda. Formulirao pojavu (1842) koja nosi naziv Dopplerov efekt (u akustici ga dokazao Christophorus Henricus Diedericus Buys-Ballot, 1845). To je promjena frekvencije (i valne duljine) valova pri relativnom kretanju između izvora i motritelja ovisno o njihovoj brzini i smjeru kretanja. Kod valova zvuka Dopplerov efekt opaža se kao sniženje (kod udaljavanja) ili povišenje tona izvora zvuka (kod približavanja). Kod valova svjetlosti spektralne su linije pomaknute prema ljubičastom dijelu spektra (približavanje) i prema crvenom (udaljavanje). Primjena Dopplerova načela važna je u mnogim područjima znanosti i tehnike (na primjer Dopplerov radar koji u zrakoplovima određuje horizontalnu brzinu zrakoplova).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: