Doria, Andrea

Andrea Doria, kao Neptun, djelo Agnola Bronzina, Milano, Pinacoteca di Brera
Doria, Andrea, đenovski vojskovođa (Oneglia, 30. XI. 1466 – Genova, 25. XI. 1560). Kao zapovjednik đenovske mornarice ratovao protiv Turaka i berberskih gusara. Uz pomoć njemačkog cara Karla V. oslobodio (1528) Genovu od francuskoga vrhovništva i uspostavio njezinu neovisnost; skršio urotu profrancuske stranke (1547) i učvrstio svoju vlast u Genovi. Kao carski admiral vodio đenovsku flotu u mnogobrojnim pomorskim sukobima protiv Turaka (Alžir, Tunis); vodio pomorski pothvat u kojem je Francuskoj oduzeta Korzika. Jedan od najistaknutijih pomorskih vojskovođa svojega vremena.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: