Douglas, Donald Wills

Douglas, Donald Wills, američki industrijalac i konstruktor zrakoplova (Brooklyn, New York, 6. IV. 1892 – Palm Springs, 1. II. 1981). Osnivač Douglas Aircraft Company (1920) koja je proizvela razne tipove zrakoplova od kojih su najpoznatiji DC-1 do DC-10. Godine 1967. njegova kompanija postaje dio McDonnell Douglas Corporation.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: