Doumer, Paul

Doumer, Paul, francuski političar i državnik (Aurillac, 22. III. 1857 – Pariz, 7. V. 1932). Član Radikalne stranke. Ministar financija (1895–96, 1921–22, 1925–26), guverner Francuske Indokine (1896–1902), predsjednik Senata (1927–31) i Treće republike (1931–32). Ubijen u atentatu koji je izveo ruski emigrant Pavel Gorgulov.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: