Dryden, John

John Dryden
Dryden, John, engleski književnik (Aldwinkle, 19. X. 1631 – London, 1. V. 1700). Pisac brojnih komedija, herojskih tragedija, pjesama, epigrama, satira, kritika i eseja. Jedan od vodećih pisaca engleskoga klasicizma. Unatoč kvalitativnim oscilacijama ostvario jedan od najznačajnijih i najutjecajnijih opusa unutar engleske književnosti. Aktivno sudjelovao u političkom životu često mijenjajući strane. Svoj satirički i polemički talent rabio i u političke svrhe. Godine 1688. kao laureat i kraljevski povjesničar gubi povlastice te se prihvaća prevođenja i uspješno prenosi klasični izraz u engleske metričke okvire (Persije, Juvenal, Ovidije). Istaknuo se kao versifikator te vješt satiričar i epigramatičar. Napisavši tridesetak kazališnih tekstova utemeljio komediju koja ismijava manire visokog društva tzv. comedy of manners, dok mu tragedije uglavnom nastaju pod francuskim utjecajem. Za razvoj književne kritike važni su njegovi predgovori vlastitim zbirkama, a Drydenov prozni i esejistički stil iznimno je utjecao na kasnije engleske pisce. Važnija djela: Herojske stance; Astarea Reduh; Indijska kraljica; Esej o dramskom pjesništvu; Vjenčanje po modi; Sve za ljubav; Absalom i Achitopel; MacFlecknoe; Košuta i pantera; Annus Mirabilis; Aleksandrova gozba; Osvajanje Granade.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: