Du Bellay, Joachim

Du Bellay, Joachim, francuski pjesnik (Liré, 1522 – Pariz, 1. I. 1560). Uz → Ronsarda najznačajniji pjesnik Plejade. Godine 1549. objavio raspravu Obrana i slavljenje francuskog jezika koja će znatno utjecati na formiranje francuskog književnog jezika. Iste godine izlazi mu i zbirka petrarkističkih soneta, a nakon boravka u Rimu piše Jadikovanja i Rimske starine, u kojima većim dijelom opjevava antičke spomenike.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: