du Maurier, Daphne

du Maurier, Daphne, engleska književnica (London, 13. V. 1907 – Par, Cornwall, 19. IV. 1989). Od 1937. Lady Browning. Autorica popularnih romana s napetim i tajanstvenim radnjama kojima su u središtu psihološki vješto utemeljeni likovi. Neki romani ekranizirani. Važnija djela: Rebecca (1938); Paraziti (1949); Nikad više mlad; Krčme Jamajke; Du Maurierovi; Francuzov zaljev; Kraljev general.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: