Dühring, Karl Eugen

Dühring, Karl Eugen, njemački filozof i ekonomist (Berlin, 12. I. 1833 – Nowawes, kraj Berlina, 21. IX. 1921). Najprije djelovao kao pravnik, zatim profesor filozofije u Berlinu. Po uvjerenju pozitivist i materijalist; kritizira militarizam, marksizam, religiju i judaizam; piše rasprave iz filozofije, ekonomije, matematike, fizike i književnosti. Držao da čovjek posjeduje prirodni instinkt simpatije prema drugome; odbacuje Darwinovo sociološko učenje o borbi za egzistenciju, držeći da će društveni odnosi u “slobodnom društvu” utemeljeni na sili biti ukinuti. Prema njegovoj “etici simpatije” nepotreban je sukob između kapitalista i proletarijata, zbog čega se sukobljava s marksistima. → Friedrich Engels je u poznatom djelu Anti-Dühring (1878) napao njegove socijalističke ideje i “vulgarni materijalizam”. Glavna djela: Kapital i rad (1865), Prirodna dijalektika (1865), Kritička povijest filozofije (1869), Tečaj nacionalne i socijalne ekonomije (1873–92).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: