Dulles, John Foster

Dulles, John Foster, američki pravnik i političar (Washington, 25. II. 1888 – Washington, 24. V. 1959). Odvjetnik u New Yorku 1911–1941. Pravni savjetnik SAD-a na Versailleskoj mirovnoj konferenciji 1919, glavni savjetnik izaslanstva SAD-a u San Franciscu na osnivačkoj skupštini OUN-a 1945; jedan od autora Povelje OUN-a. Državni tajnik 1953–59. u mandatu predsjednika Dwighta Eisenhowera; pokušao ograničiti prodor komunizma sklapanjem mnogobrojnih vojnih saveza (NATO, SEATO, CENTO); jedan od kreatora → hladnoga rata.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: