Dulong, Pierre Louis

Pierre Louis Dulong
Dulong, Pierre Louis, francuski kemičar i fizičar (Rouen, 12. II. 1785 – Pariz, 18. VII. 1838). Profesor (od 1820) i direktor (od 1830) Politehničke škole u Parizu, član Akademije znanosti (od 1823). Otkrio dušični triklorid (1811), istraživao (s → Alèxisom Thérèseom Petitom) toplinsko širenje (1818) i specifične topline raznih tvari (Dulong–Petitov zakon) koji kaže da je toplinski kapacitet (produkt atomske mase i specifične topline) svih čvrstih elemenata neovisan o temperaturi i iznosi 3R = 25 J/K mol. Mjerio tlak vodene pare pri visokim temperaturama (s → Dominiqueom Francoisom Aragoom).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: