Duns Scotus, Johannes

Johannes Duns Scotus
Duns Scotus, Johannes, škotski teolog i filozof (Duns, Lothian, Škotska, 1266 – Köln, 8. XI. 1308). Franjevac, nazvan Doctor subtilis, protivnik dominikanca Tome Akvinskoga i glavni predstavnik franjevačke skolastičke škole. Predavao u Oxfordu i Parizu. Tvrdio da se crkveno učenje ne može svesti u znanstveni sustav i da se vjerske dogme ne mogu logički dokazati. Vjerovanje nije čin uma, već odluka volje, a teologija je samo praktično učenje. Kao nominalist smatrao da objektivno postoje samo pojedinačne stvari. Materija postoji i bez oblika i prethodi mu, a preko oblika dobiva stvarnost. U spoznajnoj teoriji polazi od osjeta, te drži da se tek intelektom dolazi do prave spoznaje. U etici je relativist. Premda je bio jedan od vodećih skolastičara, ipak je poljuljao temelje skolastike i navijestio novovjekovnu kritičku misao. Glavna djela: Grammatica speculativa; Quaestiones quodlibetales; Opus Oxoniense; Reportata Parisiensia.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: