Zimmermann, Stjepan

Zimmermann, Stjepan, hrv. filozof (Virovitica, 24. XII. 1884 – Zagreb, 13. IV. 1963). Studirao teologiju; zaređen 1907. Habilitirao se 1918. iz filozofije te djelovao kao prof; 1923/4. rektor Zagreb. sveučilišta. Poslije rata umirovljen. Razvijao vlastiti sustav filozofije života. Pisao o položaju hrv. naroda u kriznom eur. okruženju. Gl. djela: Opća noetika; Kant i neoskolastika; Uvod u filozofiju; Filozofija života; Kriza kulture.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: