Dupré, Marcel

Dupré, Marcel, franc. orguljaš i skladatelj (Rouen, 3. V. 1886 – Meudon, 30. V. 1971). Studirao u Parizu, dobio nagrade za klavir (1905), orgulje (1907), fugu (1909) i Grand Prix de Rome (1914. za kantatu Psyché). Kao orguljaš nastupao već s 8 godina, bio orguljaš u Rouenu i Parizu, 1920. na 10 koncerata izveo napamet sva orguljska djela → Johanna Sebastiana Bacha. Koncertirao na turnejama (i u SAD-u), prof. na Konzervatoriju u Parizu (dir. 1954–56), od 1947. generalni direktor američkoga Konzervatorija u Fontainebleauu. Jedan od najvećih orguljaša XX. st., izvanredan improvizator i interpret djela Johanna Sebastiana Bacha. Djela: Fantazija za klavir i orkestar, simfonija, koncert za orgulje i orkestar, Herojska poema za orgulje i limene duhače, djela za razne komorne sastave, skladbe za klavir, orgulje, oratorij, kantata, popijevke, crkvene skladbe. Među više udžbenika 2 su priručnika o improvizaciji. Redigirao sva orguljska djela Johanna Sebastiana Bacha.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: