Duquesnoy, François

François Duquesnoy Sveta Suzana
Duquesnoy, François (zvan Il Fiammingo), flamanski i talijanski kipar (Bruxelles, 12. I. 1597 – Livorno, 19. VII. 1643). Zanat svladao u kiparskoj radionici svoga oca Jerômea. U Rimu surađuje s → Gianom Lorenzom Berninijem na tabernakulu u bazilici sv. Petra, za koju je izveo kip apostola Andrije. U duhu smirenoga klasicizma oblikovao kipove, graciozne reljefe s puttima i nadgrobne spomenike (Sv. Suzana).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: