Durante, Francesco

Durante, Francesco, talijanski skladatelj i glazbeni pedagog (Frattamaggiore, Napulj, 31. III. 1684 – Napulj, 30. IX. 1755). Nastavnik na napuljskim konzervatorijima; među njegovim učenicima bilo je nekoliko istaknutih talijanskih skladatelja (Traetta, Piccini, Paisiello, Pergolesi, Jommeli). Jedan od najistaknutijih predstavnika Napuljske škole. Skladao u prvom redu crkvena djela koja su uzorni primjerci svoje vrste. Djela: 9 misa, 2 rekvijema, 2 creda, 16 psalama, 3 himne, 6 antifona, 19 moteta, 3 oratorija, 12 madrigala, koncert za čembalo i gudače, 8 konc. za gudače, sonate, tokate i partite za čembalo.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: