Duras, Marguerite

Marguerite Duras
Duras, Marguerite (pravim prezimenom Donnadieu), francuska književnica i filmska redateljica (Gia Đinh, kraj Sajgona, 4. IV. 1914 – Pariz, 3. III. 1996). Od 1931. živjela u Parizu. Za II. svjetskog rata u pokretu otpora, članica Komunističke partije Francuske (do 1955). Jedna od vodećih spisateljica suvremene francuske književnosti. Istaknula se romanima u kojima često tematizira vlastito djetinjstvo provedeno u Indokini i neke druge autobiografske činjenice, kao i iskustvo žene u suvremenom svijetu. Poznata kao angažirana intelektualka i istaknuta predstavnica takozvanoga ženskog pisma. Izdvajaju se romani Brana od Pacifika, 1950; Mornar s “Gibraltara”, 1952; Moderato cantabile, 1958. i Ljubavnik (1984, Goncourtova nagrada). Pisala i dramske tekstove (Vode i šume; Le Shaga) te filmske scenarije (Hirošima, ljubavi moja, 1959; režija Alain Resnais). Od 1967. režirala dvadesetak filmova (Nathalie Granger, 1972; India Song, 1974; Aurélia Steiner, 1979; Djeca, 1984).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: