Dussek, Jan Ladislav

Dussek, Jan Ladislav (pravim prezimenom Dusík), češki pijanist i skladatelj (Čáslav, 12. II. 1760 – Saint-Germain-en-Laye, kraj Pariza, 20. III. 1812). Glazbenu naobrazbu stekao u Češkoj, odlazi u Belgiju i Nizozemsku, tamo koncertirao i bio orguljaš, 1783. u Hamburgu uči kod Philipa E. Bacha i koncertira u više njemačkih gradova, u Parizu i Italiji, živi u Petrogradu i Litvi, neko vrijeme u Parizu, u Londonu sa svojim puncem osniva nakladničko poduzeće. Potkraj XVIII. stoljeća opet u Hamburgu, koncertira u raznim gradovima, 1803. postaje komorni virtuoz pruskoga princa Ludwiga (Louisa) Ferdinanda, od 1808. koncertni je majstor kneza Talleyranda u Parizu. Kao skladatelj na prijelazu iz klasike u romantizam napisao 12 klavirskih koncerata, 38 klavirskih sonata 2-ručno i 9 za 4 ruke, 15 trija, 80 sonata za violinu i klavir, jednu operu, popijevke, misu, kantatu, scensku glazbu. Objavio udžbenik o učenju sviranja na klaviru.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: