Duvalier, François

François Duvalier
Duvalier, François (Papa Doc), haićanski političar (Port-au-Prince 14. IV. 1907 – Port-au-Prince, 21. IV. 1971). Liječnik na Haitiju 1934–43. Direktor Službe javnoga zdravstva 1946–48. Podtajnik u Ministarstvu rada 1948–49, ministar rada i zdravstva 1949–50. Nakon svrgnuća predsjednika Dumarsaisa Estimea radi kao liječnik u Američkoj sanitarnoj misiji 1951–54. Predsjednik republike 1957–71. Uveo diktatorski režim uz američku potporu i proglasio se doživotnim i nasljednim predsjednikom 1964. Naslijedio ga je sin → Jean-Claude.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: