Dvorničić Napuly, Baltazar

Dvorničić Napuly, Baltazar, hrvatski svećenik i pravnik (Koprivnica, oko 1560 – Zagreb, 29. III. 1624). Doktorirao filozofiju, teologiju i pravo u Bologni 1558. Rektor Hrvatskoga kolegija u Bologni 1589–91, arhiđakon varaždinski 1588, gorički 1591, katedralni 1597, kustos 1600. i lektor 1601. Prepošt zagrebačke crkve 1613. Zastupnik u Ugarsko-hrvatskom saboru 1600–18, prisjednik Banskog stola 1602, 1615. i 1619. Osnovao privatnu pravničku školu u Zagrebu. Glavno djelo: Metodika procesnog postupka (1590).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: