Dvorník, František

Dvorník, František, češki bizantolog (Chomýž, 14. VIII. 1893 – Chomýž, 4. XI. 1975). Zaređen 1916, doktorirao na Sorboni 1926. Profesor crkvene povijesti na Katoličkom teološkom fakultetu u Pragu. Jedan od utemeljitelja Slavenskog instituta i suizdavača časopisa Byzantinoslavica. Za II. svjetskoga rata predavao u Parizu. Profesor na Harvardu 1948–65. Istaknuti bizantolog svjetskog ugleda. Važnija djela: Slaveni, Bizant i Rim u IX. stoljeću; Stvaranje Srednje i Istočne Europe; Focijev raskol: povijest i legenda; Slaveni u europskoj povijesti i civilizaciji; Bizantske misije među Slavenima i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: