Đuro I.

Đuro I. (pravo ime Vilim, princ od Danske), grčki kralj (Kopenhagen, 24. XII. 1845 – Solun, 18. III. 1913). Vladao od 1863. Sin danskoga kralja Kristijana IX.; na grčko prijestolje dolazi na prijedlog Engleske, Francuske i Rusije nakon svrgnuća Otona I. (1862). Proširio granice Grčke prema sjeveru (1881); ratovao s Turskom (1897); sudionik balkanskih ratova (1912–13). Vladao konstitucionalno; surađivao s parlamentom. Razdoblje njegove vladavine doba je formiranja Grčke u modernu europsku državu. Poginuo u atentatu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: